Klara kraven för säker livsmedelshantering

Stekning av pannkakor på stekbord

Ingen krögare vill få problem med kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Därför är det viktigt att följa reglerna som finns för livsmedelshantering, och också hantera all utrustning på ett hygieniskt sätt.

Att ha en hygienisk restaurang handlar om många saker. Viktigast är naturligtvis att hantera alla livsmedel på ett hygieniskt och säkert sätt. Till detta hör att personalen ak vidta hygienåtgärder, som att tvätta händerna, använda handskar och hårnät, med mera. Annars kan det gå som för restaurangen i Täby som Stockholm Direkt skriver om här. Där var det bland annat svårt att använda handfatet i beredningsköket, eftersom det var blockerat. Dessutom saknades tvål och pappershanddukar.

Stekning av pannkakor på stekbord

Välj hygienisk restaurangutrustning

Funderar du på att starta en restaurang? Tänk på att det blir lättare att följa hygienkraven om du använder restaurangutrustning som är lätt att hålla ren. Ibland säljer restauranger som har lagt ned, eller som bytt ägare, ut sin gamla utrustning, som kan vara av bra kvalitet. Då kan det vara ett bra tillfälle att göra klipp. En sådan utförsäljning, som ägde rum i Värmland, kan du läsa om här. Tänk bara på att rengöra utrustningen ordentligt innan den används för första gången. En ultraljudstvätt kan vara bra att ha.

Det finns också en online-utbildning i livsmedelshygien för storkök. Utbildningen presenteras i den här videosnutten.

Hygienreglerna för livsmedelsföretagare, i deras helhet, finns att läsa här. Inte minst är det viktigt att det finns rutiner för arbetskläder, livsmedelshantering, rengöring av utrustning och redskap, och så vidare. Om du börjar som enmansföretagare kanske du har allt i huvudet, men när du sedan ska anställa personal är det bra om du dels kan ge dem ett dokument att läsa på, men också sätta upp anslag med den viktigaste informationen i köket. Det kommer att bespara såväl dig som dina anställda och gäster en hel del besvär.