Vikten av att sova gott

Hur gott en människa sover påverkar många aspekter av dennes liv, och idag råder sömnforskare och läkare alla att se över sina sov-vanor. Förr trodde många att dålig sömn enbart hade kortsiktiga konsekvenser, som till exempel tillfällig trötthet, men nu vet experterna att det är en grundläggade orsak till allt från stress och oro till svåra sjukdomar.

Hur väl en individ sover beror på en rad faktorer som till exempel stressnivåer och specifika hälsoproblem men också under vilka förhållanden som personen sover. Att ha ett tyst, svalt och mörkt sovrum och att ligga i en bekväm säng är alla viktiga förutsättningar för en både kvantitativ och kvalitativ söm.

”Att kontrollera sitt sockerintag är viktigt av många anledningar, inte minst då det påverkar sömnens kvalitet rejält, men efter en eller ett par dåliga nätter sjunker både motivationen och förmågan att stå emot frestelser, vilket snabbt leder till en ond cykel.”

Bättre sömn: bättre hälsa

Människor som sover dåligt löper högre risk att drabbas av diabetes, stroke och demenssjukdomar. Det beror dels på att sömnen i sig låter hjärnan och kroppen repareras och ventileras, dels på att trötta personer inte alltid orkar gå och träna eller fatta rätt beslut vad gäller kosten. Att kontrollera sitt sockerintag är viktigt av många anledningar, inte minst då det påverkar sömnens kvalitet rejält, men efter en eller ett par dåliga nätter sjunker både motivationen och förmågan att stå emot frestelser, vilket snabbt leder till en ond cykel. En ofta förbisedd aspekt när det kommer till sömnsvårigheter är vad som sker innan det är dags att gå och lägga sig. Experterna rekommenderar att alla skärmar ska vara avstängda långt innan och att den sista måltiden för dagen sker några timmar i förväg.